Coaching

‘Het leven is voor 10% wat je overkomt

en voor 90% hoe je daarmee omgaat’.

Ken je deze uitspraak?
Die 10% van het leven, daar kun je niets aan doen. Je bent een schepsel en het leven overkomt jou.
Waar je wel wat aan kunt doen en waar je wél invloed op uit kunt oefenen, dat is de wijze waarop jij met het leven omgaat.

Als dat wat je overkomt jou een onaangenaam gevoel geeft, dan geeft je systeem een prikkel in de vorm van een emotie die je als negatief ervaart.
Meestal zijn wij geneigd om die emotie onmiddellijk weg te stoppen. Dit lost echter niets op. Sterker nog, vaak scheppen we daar problemen mee. We lopen vast en raken verstrikt.

Ontdek de kracht van je belemmerende emoties in een persoonlijke coachingstraject.

Een persoonlijk coachingstraject wordt om zeer uiteenlopende redenen en op zeer verschillende niveaus ingezet. In de praktijk blijkt dat 3 tot 8 sessies in een periode van enkele maanden voldoende houvast bieden om de gewenste verandering zelf te kunnen realiseren. Kosten € 75,- per uur. een gemiddelde sessie duurt 2 uur.

Rene Onstenk Alchemist

Contact